Các tour du ngoạn

 
 
 
 

THÔNG BÁO

Chúng tôi bắt đầu nhận ghi danh cho cuộc Hành Trình Vòng Quanh Úc Châu Đợt 4, dự trù khởi hành đầu tháng 5. Nhận ghi danh rất giới hạn, cần 1 số điều kiên.( khoảng 20 ngày). Qúi thân hửu trước đây đã ghi danh xin vui lòng liên lạc lại.

Ngoài những chương trình trên chúng tôi còn nhận sắp xếp, tổ chức tours riêng cho các nhóm bạn bè cùng đi chung, gia đình, họ hàng từ Việt Nam và các nước đến tham quan Úc Châu. Nhận sắp xếp hướng dẫn lo từ A đến Z bất cứ nơi nào trên đất Úc, với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng, bởi chúng tôi là công ty duy nhất từng đưa đồng hương nhiều lần đi vòng quanh Úc Châu, bảo đảm quí vị sẽ hài long với cung cách phục vụ, sắp xếp, và hướng dẩn tận tinh đã được nhiều đồng hương tin tưởng.